میکروپست – CCNA – بخش اول

سابنتینگ در #سیسکو تنها در زمانی فعال می باشد که یک ساب نت غیر پیش فرض را مشخص نماییم ( ساب نت پیش فرض /24 است )

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *