چطور می توانیم برای رشته های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه های دولتی اتریش اقدام نماییم؟

شرایط کلی اقدام برای پذیرش در رشته های پزشکی دانشگاه های دولتی اتریش : نکته خیلی مهم : سهمیه در نظر گرفته شده برای قبولی افراد در رشته های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه های اتریش برای افرادی با ملیت خارج از اتحادیه اروپا ، تنها 5 درصد از کل سهمیه است. بنابراین شانس شما...
حرف اضافه vor در زبان آلمانی چه وقت به کار می رود؟

حرف اضافه vor در زبان آلمانی چه وقت به کار می رود؟

حرف های اضافه زمانی که در انگلیسی به آن ها Prepositions of Time می گویند در زبان های اروپایی و از جمله آلمانی جز چالش های یادگیری محسوب می شوند. در اینجا حرف اضافه vor را توضیح خواهیم داد معنای vor و seit در ابتدا بهتر است معنی لغوی این دو کلمه را در زبان انگلیسی...