مدارک لازم برای تمدید اقامت دانشجویی در اتریش 

مدارک لازم برای تمدید اقامت دانشجویی در اتریش 

فرم تکمیل شده درخواست تمدید اقامت دانشجویی اتریش عکس با ابعاد 35 در 45 تاییدیه از بیمه تاییدیه ثبت نام دانشگاه یا دوره های زبان تاییدیه پیشرفت تحصیلی ترم قبل اشتودین بلات قرارداد خوابگاه برگ ملده ستل فینانز اوبرزیشت (موجودی حساب) کپی پاسپورت   این لیست مدارک در...