مراحل دریافت اقامت تحصیلی از کشور اتریش – مرحلۀ سوم – دریافت پذیرش از یک دانشگاه معتبر در اتریش

در پست های قبلی به بررسی مرحلۀ اول و دوم دریافت اقامت تحصیلی از کشور یعنی مرحلۀ تصمیم گیری و مرحلۀ یادگیری زبان آلمانی پرداختیم. توی این پست میخوایم وارد خان سوم ، یعنی دریافت پذیرش از یک دانشگاه معتبر در اتریش بشیم. این مرحله شامل قدم های زیر هست: قدم اول –...

Partizip 2 adverbial (Zustandspassiv) – زبان آلمانی

در تمرین زیر و در هر بخش ، یک کلمه و یک فعل به شما داده شده است. تکلیف دانشجو این است که با کلمه و فعل مربوطه یک جمله در هر یک از وضعیت های  Vorgangspassiv Präsens + Modalverb ، حالت Vorgangspassiv Perfekt و حالت Zustandspassiv بنویسد. این تمرین از نمونه سوالات آزمون...

مراحل دریافت اقامت تحصیلی از کشور اتریش – مرحلۀ دوم – یادگیری زبان آلمانی حداقل تا سطح A2

توی پست های قبلی مرتبط با دریافت اقامت تحصیلی از کشور اتریش، مرحلۀ تصمیم گیری رو مورد بررسی قرار دادیم. توی این پست می خوایم به بحث یادگیری زبان آلمانی بپردازیم. تا سال 2018 شما برای دریافت پذیرش از دانشگاه ملی وین نیازی به مدرک زبان آلمانی نداشتین و می تونستین بدون...

ساخت صفت با Partizip 1 و 2 در زبان آلمانی

در تمرین زیر در هر قسمت یک فعل و یک اسم داده شده است که شما می توانید فعل را در یکی از حالت های Partizip 1 und 2   تبدیل به صفت کنید و آن را به عنوان یک ترکیب بنویسید. این نمونه از تمرین از نمونه سوال های EPD اتریش است که در آن تشخیص می دهید کدام نوع Partizip مناسب...

مراحل دریافت اقامت تحصیلی از کشور اتریش – مرحله تصمیم گیری – قسمت دوم

همونطور که توی پست قبلی اشاره کردیم ، توی مرحلۀ تصمیم گیری میخوایم به این سؤال کلی جواب بدیم : آیا مهاجرت تحصیلی به کشور اتریش گزینه ی مناسبی برای منه؟ گفتیم که ما برای جواب دادن به این سؤال دو مقوله رو مورد بررسی قرار می دیم : علت و معلول های تخیلی فاکتورهای واقعی...