شرکت با مسئولیت محدود به زبان آلمانی چی میشه؟

شرکت با مسئولیت محدود به زبان آلمانی چی میشه؟

لغت های تخصصی آلمانی : چطور می تونیم بگیم “شرکت با مسئولیت محدود” ؟ اصطلاحی که به این منظور به کار برده میشه beschränkte Haftung هست. برای مثال به متن زیر دقت کنید : Die BiTJoO ist eine Gesellschaft mit bäschrankter Haftung, verfügt über eien Aufsichtsrat...