معنای لغت veines در زبان فرانسه

می دانیم که کلمه veines در زبان فرانسه به معنای رگ است. همچنین در #زبان_آلمانی معادل بسیار شبیه Venen را به کار می برند و در زبان انگلیسی به آن veins می گویند. البته تلفظ آن را زبان فرانسه بسیار راحت و شامل 3 واژ است : وِن! و می دانیم که s آخر در چنین کلماتی تلفظ نمی...

چگونه در زبان فرانسه بگوییم که آینده خود را به دست بگیرید؟

Prenez votre avenir en main … این جمله در زبان فرانسوی به این معنی هست : آینده خود را در دست بگیرید … Prenez در حالت امری صرف شده است. در اینجا چون اصطلاح هست از حرف اضافه en برای به دست گرفتن استفاده شده. در کل در زبان فرانسه هر وقت که بخواید بگید چیزیو...