حل سوالات فیزیک دهم تجربی

حل سوالات فیزیک دهم تجربی

توضیحات ویدیویی و کامل تست ها و نکته های فیزیک دهم تجربی: در عمق ۱۰ متری یک مایع فشار برابر ۱۷۰ کیلوپاسکال و در عمق ۲۰ متری آن فشار برابر ۲۵۰ کیلوپاسکال است. چگالی این مایع چند گرم بر سانتیمتر مکعب است؟ فشار هوای محل چند پاسکال است؟ (g=10N/kg) جهت مشاهده حل تشریحی و...

اصطلاحات تخصصی فیزیک در زبان آلمانی با کمک ویدیو های یوتیوب – قسمت اول

لینک ویدیو در یوتیوب : Wahrscheinlichkeitsverteilung = توزیع احتمال heutzutage = امروزه Die allgemeine Relativitätstheorie (kurz ART) = نظریه نسبیت عام eleganz = ظرافت platonische Körper = بدن های افلاطونی Aufnahme = ضبط Kreisförmige orbit = مدار دایره ای hässliche =...