پیاده سازی جست و جوی دو دویی در جاوا

نمونه سوالات شمارش تعداد دستورالعمل ها در تحلیل الگوریتم

پرسش : تعداد دستورالعمل ها بر حسب اندازه ورودی N چیست؟ int count = 0; for (int i = 0; i < N; i++) if (a[i] == 0) count++; پاسخ :  عمل : اعلان متغیر / فراوانی : 2 بار عمل : انتساب / فراوانی : 2 بار عمل : مقایسه کوچک تر / فراوانی : N+1 بار عمل : مقایسه مساوی /...
پیاده سازی جست و جوی دو دویی در جاوا

اندازه گیری زمان اجرای الگوریتم ها در جاوا

بسیار پیش می آید که برای ارزیابی کارایی قطعه کدها یا الگوریتم هایی که می نویسیم ، نیاز به اندازه گیری زمان اجرای آن ها خواهیم داشت. این مورد به خصوص در درس طراحی الگوریتم بسیار معمول است. به این منظور می توانیم از API آماده StopWatch در جاوا استفاده کنیم. ساختار کلی...

پیغام خطای ArgumentError در هنگام gem install در روبی ویندوز

می دانیم که برای نصب یک کتابخانه روبی ، کافی است که از دستور gem install استفاده کنیم. اما گاهی در زمان اجرای این دستور با خطای ArgumentError مانند زیر مواجه خواهید شد : در اینجا من قصد داشتم که کتابخانه telegram_bot را از این آدرس نصب کنم. که با خطای تصویر بالا مواجه...
پیاده سازی جست و جوی دو دویی در جاوا

چطور در زبان پایتون مقدار یک متغیر را پرینت نماییم؟

در زبان پایتون گاهی لازم است که نوع یک متغیر را بدانیم. ممکن است این متغیر یا Variable توسط شخص دیگری در کد گنجانده شده باشد و به همین دلیل شما از نوع آن اطلاع نداشته باشید. در این موارد به راحتی می توانید با دستور زیر نوع متغیر را بفهمید.   همان طور که در تصویر...