Bitjoo
We all are biTs

معرفی کتاب رفیق – زندگی و مرگ ارنستو چه گوارا

در این صفحه خلاصه ای از زندگی و مرگ ارنستو چه گوارا آمده است که بر اساس کتاب رفیق می باشد. کتاب رفیق در کتاب فروشی های معتبر سراسر ایران نیز به فروش می رسد. مطالب این صفحه پراکنده هستند و به مرور زمان تکمیل می گردند. ادامه مطالب هر بخش به صورت صوتی نیز در لینک های یوتیوب ارائه شده وجود دارند:

حمله باتیستا

حمله ی باتیستا در سیئرامایسترا هفتادوشش روز به درازا کشید. در این حمله بیش از ده هزار سرباز و سپاهی ارتش شرکت داشتند. در مقابل چریک ها فقط ۳۲۱ تن بودند. نیروهای ارتش باتیستا در مجموع متحمل بیش از ۱۰۰۰ کشته و مجروح شدند. چریک ها ۴۰۰ نفر از نیروهای ارتش را اسیر کرده و ۵۰۰ تفنگ مدرن و دو تانک سبک را به غنیمت گرفتند.

بعد از شکست حمله ی ارتش به مواضع چریک ها، ماحصل این جنگ بر همگان آشکار شد. حالا سقوط باتیستا فقط یک مسئله زمانی بود اینکه چه فردی جای او را خواهد گرفت. و به چه ترتیبی، بستگی داشت به قدرت، مهارت و شجاعت این فرد دوران مذکور همچنین شاهد یک بازی قائم موشک میان مردان کاسترو و دولت ایالات متحده آمریکا بود. هر چقدر که رژیم باتیستا ضعیف تر و امکان یک پیروزی انقلابی محتمل تر می شد بازی مذکور شدت بیشتری می یافت. مجموعه ای از دیدارهای پرکرشمه ، تماس ها و مباحث میان دو طرف به وقوع پیوست.

لینک ویدیو مربوط به این بخش در وب سایت یوتیوب : https://youtu.be/dSvaBlOmv0E