در زبان آلمانی به دبیرستان و باشگاه چه می گویند؟

 

در زبان آلمانی گیمنازیوم ( گومنازیوم ) اشاره ای به واژه جیم که در انگلیسی به کار می رود ندارد. بلکه گیمنازیوم به معنای دوره ای از تحصیلات دانش آموزان است که به دانشگاه منتهی می شود.

در آلمان ، به جای Gym به آن معنا که در زبان انگلیسی به کار می رود از واژه Turnhalle استفاده می کنند. ( در مدارس و کلوپ های ورزشی ) همچنین از واژه Fitnessstudio به عنوان نام باشگاه به معنای تجاری ، آن گونه که در ایران می شناسیم.

نکته : Fitnessstudio تعداد 3 عدد s پشت سر هم دارد.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *