چگونه در زبان فرانسه بگوییم که آینده خود را به دست بگیرید؟

Prenez votre avenir en main …

این جمله در زبان فرانسوی به این معنی هست : آینده خود را در دست بگیرید …

Prenez در حالت امری صرف شده است.

در اینجا چون اصطلاح هست از حرف اضافه en برای به دست گرفتن استفاده شده. در کل در زبان فرانسه هر وقت که بخواید بگید چیزیو توی دستتون می گیرید می تونید از این ساختار استفاده کنید ?

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *