Bitjoo
We all are biTs
زبان برنامه نویسی

اندازه گیری زمان اجرای الگوریتم ها در جاوا

بسیار پیش می آید که برای ارزیابی کارایی قطعه کدها یا الگوریتم هایی که می نویسیم ، نیاز به اندازه گیری زمان اجرای آن ها خواهیم داشت. این مورد به خصوص در درس طراحی الگوریتم بسیار معمول است.

به این منظور می توانیم از API آماده StopWatch در جاوا استفاده کنیم. ساختار کلی StopWatch به صورت زیر است :

Public class Stopwatch

                            Stopwatch ()

              double elapsedTime ()

همان طور که در بالا مشاهده می کنید ، این API ساختار بسیار ساده ای دارد. کافی ست که قطعه کد مورد نظر خود را در بین دو المان Stopwatch و double elapsedTime قرار دهید.

برای مثال فرض کنید ، شما قطعه کدی به این صورت در اختیار دارید :

Public static void main (String[] args)

{

              Int [] a = In.readInts (args[0]);

              StdOut.Prinln (BiTJoO.count(a));

}

حال شما قصد دارید ، زمان اجرای StdOut.Println که حاوی یک count هست را بررسی کنید. کافی ست به این صورت عمل کنید :

Public static void main (String[] args)

{

              Int [] a = In.readInts (args[0]);

              Stopwatch timer = new Stopwatch();

              StdOut.Prinln (BiTJoO.count(a));

              Double time = timer.elapsedTime();

}

این نوشتار به تدریج کامل تر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.