پروتکل های سیسکو

کدام قابلیت های Cisco Nexus 1000V در vSphere Distributed Switch وجود ندارند؟

DHCP Snooping

با استفاده از این قابلیت در سوییچ های Cisco Nexus 1000V می توانید اطمینان نسبی پیدا کنیم که زیرساخت DHCP ما امن نگه داشته خواهد شد و دیوایس های غیر مجاز ، اعم از مجازی یا غیرمجازی نخواهند توانست آدرس آی پی دریافت کنند.

IP Source Guard

این قابلیت نیز ، با آنالیز جداولی که سوییچ برای ایجاد DHCP Snooping ذخیره کرده است قابلیت فیلتر آدرس های مبدا را که به سوییچ مراجعه می کنند ، محیا می کند.

Dynamic ARP Inspection

با استفاده از مانیتورینگ بسته های ARP بر روی پورت های غیر قابل اعتماد ، بایندینگ IP با MAC را صحت سنجی می کند.

VxLAN Support

این تکنولوژی برای ایزوله کردن زیر شبکه های مجازی استفاده می شود.

Cisco TrustSec SGA Support

به سازمان ها اجازه می دهد تا امکان دسترسی به شبکه از طریق احراز هویت را فراهم نمایند.

Cisco VSG Support

فعال سازی Microsegmentation و Zone Based Policy Enforcement را به ارمغان می آورد.

در نهایت اینکه Cisco Nexus 1000V می تواند با ASA 1000v ، vWAAs و CSR 1000v مجتمع شود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *