Bitjoo
We all are biTs

معرفی کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند

کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند یکی از کتاب هایی است که به نظر من بیش تر درباره نماد شناسی است و بر پایه روان شناسی یونگی نوشته شده است. در ادامه بخش هایی از این کتاب را می خوانید یا می توانید در صورت تمایل بیش تر بشنوید:

مقدمه و قسمت آغازین کتاب “زنانی که با گرگ ها می دوند” : https://youtu.be/jk5SRJhUihk

ماده گرگ ، باز هم می خواند و می خواند و جانور شروع به نفس کشیدن می کند

بخش هایی از فصل اولِ زنانی که با گرگ ها می دوند :

زنان هم مثل گرگ ها به خودآگاهی مشابهی نیاز دارند، چیزی که به آن ها بیاموزد جهان های درونی و بیرونی همیشه باغ گل سرخ نیستند. بسیاری از زنان حتی ابتدایی‌ترین آموزشی را که ماده گرگ درباره تجاوزگر به توله هایش می دهد ندارند https://youtu.be/E8M0kamzaW8

زنانی که با گرگ ها می دوند – ادامه فصل 2 :

پس اولین قدم این است که کمتر به تمثیل تابناک مادرِ همیشه شیرین و زیادی خوبِ روح بچسبیم. بنابرین از سینه او جدا می شویم و شکار کردن را یاد میگیریم. مادر وحشی ای هست که منتظر ماست تا تعلیممان بدهد. در عین حال، وظیفه دوم این است که در حین یادگیری تعالیم او، به عروسک بچسبیم https://youtu.be/hnEdmclFQEY

زنانی که با گرگ ها می دوند – فصل دوم :

مادر گفت: این آخرین حرف من است. هروقت گم شدی یا به کمک نیاز داشتی، از این عروسک بپرس چه کار باید بکنی. او به تو کمک خواهد کرد.همیشه این عروسک را با خودت داشته باش. به هیچ کس راجع به او حرف نزن. و هروقت گرسنه بود به او غذا بده. این هدیه مادر من به توست، و دعای خیر من بدرقه راه توست دختر عزیزم https://youtu.be/qXni3EV7oUA

قسمت سوم از زنانی که با گرگ ها می دوند :

قوی بودن یعنی ملاقات با الوهیت درون خود و فرار نکردن، یعنی زیستن فعال با طبیعت وحشی به شیوه خود، یعنی توانایی آموختن و توانایی تاب آوردن در برابر انچه می دانیم. قوی بودن یعنی ایستادن و زندگی کردن بسیاری از زنان در حال بهبود از عقده خوب و مهربان بودن هستند https://youtu.be/K4eLMmNn448

قسمت چهارم زنانی که با گرگ ها می دوند :

در نماد گرایی تمثیلی، لباس معرف شخصیت ظاهری فرد است، یعنی اولین نظری که مردم راجع به ما پیدا میکنند. شخصیت ظاهری نوعی نقاب است که باعث می شود دیگران فقط چیزی را راجع به ما بدانند که خودمان می خواهیم و نه بیشتر https://youtu.be/1bE2ge0JFi4

زوزه : احیای زن وحشی – زنانی که با گرگ ها می دوند :

در نمادشناسی تمثیلی، استخوان نماینده نیروی نابودشدنی است. استخوان ها به راحتی از بین نمی روند. ساختار آنها به نحوی است که به سختی می توان آنها را سوزاند و نابود کردن کامل آنها تقریبا غیر ممکن است https://youtu.be/v3Z_IxsW4Hw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.